Ajutorul de deces este un ajutor în bani, nerambursabil, acordat în caz de deces al titularului sau al unui membru apropiat din familie, a cărui valoare diferă în funcție de vechimea de contribuție la fondul de deces a membrului respectiv în C.A.R.

Se acordă după minimum 6 luni de la data înscrierii și nu se poate plăti retroactiv.

Beneficiază de ajutor de deces o singură persoană, cea care face dovada că a suportat cheltuielile de înmormântare.

Contribuția lunară la acest fond este în prezent de 3 lei/lună.

Tranșe de cotizare la fond Ajutor de deces pentru membrii C.A.R. Ajutor de deces pentru soț/soție Ajutor de deces pentru mama/tată, fiu/fiică
Între 6-12 luni(până la 1 an) 200 - -
Între 13-24 luni(1-2 ani) 300 150 -
Între 25-36 luni(2-3 ani) 400 200 100
Între 37-48 luni(3-4 ani) 700 350 175
Între 49-60 luni(4-5 ani) 900 450 225
Între 61-72 luni(5-6 ani) 1100 550 275
Între 73-84 luni(6-7 ani) 1600 800 400
Între 85-96 luni(7-8 ani) 2100 1050 525
Între 97-108 luni(8-9 ani) 2600 1300 650
Între 109-120 luni(9-10 ani) 3000 1500 750
Peste 120 de luni(peste 10 ani) 3500 1750 875

Condiții de acordare:

  • 1. Contribuția lunară: 3 lei;
  • 2. Suma maximă ce poate fi acordată: 3500 lei în funcție de tranșele de cotizare;
  • 3. Se calculează doar pentru perioada în care s-a plătit contribuția lunară;
  • 4. Se acordă și soțului/soție, chiar dacă nu au fost membrii C.A.R., în cuantum de ½ din drepturile titularului;
  • 5. Se acordă și rudelor de gradul I (mamă/tată/copii), chiar dacă nu au fost membri, în cuantum de ¼ din drepturile titularului;
  • 6. Beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
  • 7. Cuantumul ajutorului de deces se diminuează cu 50% pentru membrii care nu au accesat niciun împrumut în ultimii 5 ani. Valoarea împrumutului trebuie să fie minim valoarea medie a împrumuturilor active pe C.A.R., respectiv 6500 lei cu rambursare în minim 6 luni;
  • 8. Ajutorul de deces în cazul minorilor se calculează după drepturile cuvenite părinților.