Fondul pentru asistență socială se organizează ca urmare a voinţei membrilor C.A.R., constituind o expresie a principiului solidarităţii şi întrajutorării. Scopul constituirii fondului este acela de a veni în sprijinul familiei membrului C.A.R. pentru atenuarea efortului bănesc al acestuia în diferite situaţii.

C.A.R. UNIREA HUNEDOARA, în funcție de îndeplinirea criteriilor și depunerea de acte doveditoare, acordă următoarele ajutoare nerambursabile cu caracter social:

1. Ajutor medical – 150 lei

Ajutorul medical se acordă membrilor C.A.R. Unirea Hunedoara pentru suportarea cheltuielilor cu analize medicale de prevenție, efectuate la recomandarea medicului.

Ajutorul medical se acordă cu respectarea următoarelor condiții:

 • - Solicitanții să fie membri C.A.R. Unirea Hunedoara de cel puțin 12 luni.
 • - Solicitanții, la data solicitării ajutorului social trebuie să aibă cel puțin un împrumut în derulare, valoarea acestuia să fie de cel puțin 2500 lei cu termen de rambursare în minim 6 luni.
 • - Solicitanții trebuie să prezinte la sediul central sau la sediile sucursalelor din teritoriu următoarele înscrisuri și documente:
 • a) Cartea de identitate sau buletin de identitate valabil (xerocopie);
 • b) Cerere tip de solicitare;
 • c) Biletul de trimitere emis de medicul de familie (xerocopie);
 • d) Dovada achitării analizelor (factură, chitanță, bon).

Notă

Ajutorul medical se acordă o singură dată pe parcursul unui an calendaristic!

2. Ajutor social la nașterea/adopția unui copil
Tranșe de cotizare la fond Valoare
Între 0-12 luni(până la 1 an) -
Între 13-24 luni(1-2 ani) 150
Între 25-36 luni(2-3 ani) 200
Între 37-48 luni(3-4 ani) 250
Între 49-60 luni(4-5 ani) 300
Între 61-72 luni(5-6 ani) 350
Între 73-84 luni(6-7 ani) 400
Între 85-96 luni(7-8 ani) 450
Între 97-108 luni (8-9 ani) 500
Între 109-120 luni(9-10 ani) 550
Peste 120 de luni(peste 10 ani) 600

Condiții de acordare:

 • - Vechime – minim 12 luni;
 • - Perioada de acordare – maximum 2 luni de la data producerii evenimentului;
 • - La solicitare se va prezenta obligatoriu certificatul de naștere/adopție a copilului;
 • - Beneficiază de ajutorul social un singur părinte;
 • - Se calculează doar pentru perioada în care s-a plătit contribuția lunară;
 • - Cuantumul ajutorului se diminuează cu 50% pentru membrii care nu au accesat niciun împrumut în ultimii 5 ani. Valoarea împrumutului trebuie să fie minim valoarea medie a împrumuturilor active pe C.A.R., respectiv 6500 lei cu rambursare în minim 6 luni.