Asociația C.A.R. Unirea Hunedoara este instituție financiară nebancară.

Ne desfăşurăm activitatea în baza statutului propriu aprobat de adunarea generală a membrilor C.A.R., suntem persoană juridică înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Hunedoara, autorizată de Banca Națională a României și respectăm legislația în domeniu:

  • - Legea nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor și al uniunii acestora, republicată;
  • - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificari și completări;
  • - Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificări și completări;
  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificări și completări;
  • - Regulamentul B.N.R. nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificări și completări;
  • - Codul civil;
  • - Codul de procedură civilă.

Principiul fundamental de organizare şi funcţionare al Asociației C.A.R. Unirea Hunedoara este independența în raporturile cu alte asociații non-profit, instituții de stat și administrative, organizaţii politice și sindicale, persoane juridice.