Certificarea Comisiei Europene pentru conformarea cu Codul European de Microcreditare

CAR este un amestec de tradiție, modernitate și ambiție, cu un trecut strălucitor, dar și un viitor luminos. CAR Unirea Hunedoara face parte din organizațiile non-profit deschise către lume și Europa, împărtășim aceeași viziune despre microcreditare. Ne-am dat seama că a sosit momentul pentru a ne lărgi orizontul și perspectivele.

Ne-am dorit și ne dorim în permanență o îmbunătățire a managementului, lucru ce se poate realiza doar adoptând cele mai bune practici în guvernare, transparență, un mediu de operare cât mai sănătos, dar și o relație extrem de puternică cu membrii noștri, care să depășească cu mult simplul acces la finanțare.

CAR Unirea Hunedoara a început în anul 2017 demersurile pentru aderarea la Codul European de bune practici în microcreditare. Pe parcursul procesului de aderare am beneficiat de asistență tehnică din partea Comisiei Europene prin Frankfurt School of Finance & Management, prin programul EaSI, iar în anul 2019 am obținut prima certificare pe Cod din partea Comisiei Europene.

Anul 2022 a marcat recertificarea pe Codul European de bune practici în microcreditare a C.A.R. UNIREA Hunedoara ceea ce reprezintă o confirmare a aplicării unui management modern, cu accent pe relația cu membrii, managementul riscului, întărirea disciplinei contractuale în acordarea și recuperarea împrumuturilor.

Această certificare ne-a demonstrat că suntem capabili să ne depășim limitele și reprezintă o carte de vizită cu care ne putem prezenta onorabil, atât în țară, cât și în Europa. Astfel, facem parte din grupul celor 15 case membre ale As CAR Regiunea Vest care au adoptat Codul European de Bună Conduită.