CONSTITUIREA FONDULUI SOCIAL

Fond social este constituit din depunerile lunare ale membrilor, reprezintă capital atras evidențiat pe fiecare membru în parte, aparține acestora sau moștenitorilor legali. Depunerea fondului social dă calitatea de membru al C.A.R.

Fondul social se constituie prin depuneri lunare în limitele minime și maxime aprobate de consiliul director și ratificate de Conferința membrilor, între 5 lei și 500 lei lunar.

Constituirea fondului social minim este obligatorie lunar.

Modalitatea de depunere lunară a fondului social este la alegerea membrului și poate fi: numerar la casieriile sediului central și la sediile agențiilor C.A.R. Unirea Hunedoara sau depunere în conturile bancare (precizați la “explicații depunere“ numele complet și C.N.P.-ul membrului C.A.R.):

  • -cont RO51 BTRL RONC RT0P 3784 5201 deschis la Banca Transilvania.
  • -cont RO34 BRDE 220S V142 2081 2200 deschis la B.R.D. Hunedoara.
  • -cont RO59 CECEHD0230RON0746742 deschis la CEC BANK

Dacă se optează pentru depunerea anticipată a fondului social pentru mai multe luni, membrul va preciza în scris suma pe care dorește să o depună în avans și care este suma ce va fi contabilizată lunar în fișa proprie.

Nedepunerea fondului social timp de 6 luni consecutiv conform art. 13 si 14 din procedura privind fondul social al membrilor, atrage pierderea calității de membru C.A.R. Hotărîrea privind pierderea calității de membru se ia de către Consiliul director.

Membrul C.A.R. poate să acceseze împrumuturi având drept garanție fondul social.

Membrul C.A.R. poate să garanteze cu fondul lui social un împrumut al altui membru C.A.R. dar nu poate garanta simultan două împrumuturi. În această perioadă membrul C.A.R. nu poate solicita retragerea din C.A.R.