1. Constituirea și bonificarea fondului social

Fondul social se constituie prin depunerile lunare ale membrilor și al căror nivel este stabilit de fiecare membru în limitele minime și maxime, limite ce sunt stabilite de Consiliul Director și aprobate de Adunarea generală a membrilor. Fondul social reprezintă capital atras evidențiat pe fiecare membru în parte, aparține acestora sau moștenitorilor legali. La finalul fiecărui an C.A.R. Unirea Hunedoara repartizează la fondul social al membrilor beneficiul rezultat în urma activității CAR, care acoperă inflația, iar bonificațiile se acordă membrilor în funcție de fidelitate (vechimea ca membru), mărimea fondului social și activitatea în cadrul casei (împrumuturi în derulare). Constituirea fondului social minim este obligatorie lunar.

Modalitatea de depunere lunară a fondului social este la alegerea membrului și poate fi: numerar sau cu cardul la casieriile sediului central și la sediile sucursalelor C.A.R. Unirea Hunedoara, pe site-ul CAR direct cu cardul bancar sau prin depunere în conturile bancare (precizați la “explicații depunere“ numele complet și C.N.P.-ul membrului CAR pentru care se face plata):

 • - cont RO51 BTRL RONC RT0P 3784 5201 deschis la Banca Transilvania;
 • - cont RO34 BRDE 220S V142 2081 2200 deschis la B.R.D. Hunedoara;
 • - cont RO59 CECE HD02 30RO N074 6942 deschis la CEC BANK.

Fondul social se poate achita și anticipat pentru mai multe luni.

Dacă se optează pentru depunerea anticipată a fondului social pentru mai multe luni, membrul va preciza în scris suma pe care dorește să o depună în avans și care este suma ce va fi contabilizată lunar în fișa proprie.

Nedepunerea fondului social timp de 6 luni consecutiv conform art. 13 si 14 din procedura privind fondul social al membrilor, atrage pierderea calității de membru C.A.R. Hotărîrea privind pierderea calității de membru se ia de către Consiliul director.

Membrul C.A.R. poate să acceseze împrumuturi având drept garanție fondul social.

Membrul C.A.R. poate să garanteze cu fondul lui social un împrumut al altui membru C.A.R. dar nu poate garanta simultan două împrumuturi. În această perioadă membrul C.A.R. nu poate solicita retragerea din C.A.R.

2. Lichidarea fondului social

Fondul social poate fi retras numai în cazul renunțării la calitatea de membru printr-o cerere scrisă analizată și aprobată de Consiliul director, după reținerea comisionului de retragere.

Membrul poate solicita retragerea numai în următoarele condiții:

 • - și-a achitat ratele, dobânzile și alte datorii aferente împrumuturilor accesate și nu figurează cu alte datorii față de C.A.R;
 • - nu este girant sau coplătitor la împrumuturi aflate în curs de restituire accesate de alt membru, dacă acestea sunt mai mari decât fondul social al titularului. Se va putea retrage numai în cazul în care va propune în locul său un alt girant acceptat de C.A.R., în aceleași condiții. Restituirea fondului social în cazul decesului titularului se face către moștenitorii legali, care fac dovada cu acte că au această calitate (certificat de moștenitor).

Compensarea fondului social

Compensarea împrumuturilor cu fondul social este permisă în următoarele cazuri:

 • - decesul titularului;
 • - plecarea din țară sau localitate dovedite cu acte;
 • - lipsa totală a veniturilor;
 • - declanșarea procedurilor de executare silită;
 • - alte situații cu caracter excepțional și numai cu aprobarea Consiliului Director.
3. Fondul social ”Viitorul” pentru minori

Fondul social ”Viitorul” se constituie la solicitarea unui membru CAR care este reprezentant legal (tată, mamă, tutore, curator) în beneficiul unui minor și se acumulează astfel:

 • * obligatoriu, prin contribuție inițială și contribuție lunară;
 • * prin contribuții ocazionale, la nivelul cuantumului lunar stabilit;
 • * prin bonificare anuală; sumele depuse în acest fond sunt bonificate anual, la închiderea exercițiului financiar, proporțional cu fondul social propriu și în funcție de criteriile aprobate de CD.