FONDUL SOCIAL VIITORUL PENTRU MINORI

Începând cu 1 martie 2015 înscriem minori, în temeiul hotărârii Consiliului Director al C.A.R. Unirea Hunedoara din 12.02.2015 și hotărârii Conferinței C.A.R. Unirea Hunedoara din 21.02.2015.

Dobândirea calității de membru minor se realizează astfel:

  • - pentru minorii până la vârsta de 14 ani printr-o solicitare scrisă a părinților/bunicilor/tutorilor care trebuie să fie membri C.A.R.; cererea de înscriere are prevăzute pe verso drepturile și obligațiile, precum și condițiile de retragere.
  • - pentru minorii cu vârsta între 14 și 18 ani, când aceștia au capacitatea de exercițiu restrânsă, aceștia pot semna cererea de înscriere ca membru, dar numai cu încuviințarea dată în scris și sub semnătura părinților/bunicilor/tutorilor.
  • - minorul căsătorit, cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege, dobândește capacitatea de exercițiu deplină, astfel că el poate semna în nume propriu acte juridice, inclusiv cererea de înscriere ca membru al C.A.R.
  • - minorul care a împlinit 16 ani dobândește capacitatea de muncă conf. art 13 din codul muncii, și dacă devine salariat, el poate deveni membru cu drepturi depline al C.A.R.