Împrumutul fără girant Condiții de acordare
Solicitant Membrii CAR care nu prezintă giranți și are venitul cel puțin echivalentul salariului minim pe economie
Vechime ca membru C.A.R. Cel puțin 6 luni de la data înscrierii în CAR
Valoarea împrumutului Pentru membrii cu fond social pina la 3.300 lei se acordă maxim de 4 ori fondul social, pentru membrii cu fond social mai mare de 3.300 lei se acordă un împrumut a cărui valoare este egală cu fondul social deținut + 10.000 lei.
Durata de rambursare Maxim 60 luni
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului .Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului
Mod de rambursare Conform graficului de rambursare lunar, la data stabilită
Dobânda anuală Este fixă pe toată perioada de creditare, în procent de 18%, aplicată la soldul împrumutului
Dobândă penalizatoare 25%, calculată asupra soldului restant al împrumutului
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor la împrumut
Comision de analiză Nu se percepe
Comision de rambursare anticipată Nu se percepe

Exemplu informativ:

Dacă dorești să împrumuți 10.000 lei, pe care îi rambursezi în 24 luni, vei plăti o rată medie lunară de 496,62 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 1.918,78 lei; Valoarea totală de plată 11.918,78 lei (10.000 lei împrumut plus 1.918,78 lei costul total); D.A.E. 19,56%, în condițiile respectării graficului