Împrumutul ”Microbusiness” Condiții de acordare
Solicitant Membrii CAR care practică activitate de întreprinzător
Vechime ca membru C.A.R. Nu este condiționat de vechimea ca membru CAR. Fondul social al solicitantului trebuie să fie 1% din valoarea creditului solicitat, dar nu mai puțin de 300 lei
Valoarea împrumutului Suma maximă 50.000 lei
Durata de rambursare Maxim 60 luni
Perioada de grație Poate ajunge la 6 luni, corespunzătoare specificului activității
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului .Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului
Mod de rambursare Conform graficului de rambursare lunar, la data stabilită
Dobânda anuală Este fixă pe toată perioada de creditare, în procent de 15%, aplicată la soldul împrumutului
Dobândă penalizatoare 25%, calculată asupra soldului restant al împrumutului
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor la împrumut
Comision de analiză Nu se percepe
Comision de rambursare anticipată Nu se percepe

Exemplu informativ:

Dacă dorești să împrumuți 20.000 lei, pe care îi rambursezi în 24 luni, vei plăti o rată medie lunară de 969,73 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 3.273,58 lei; Valoarea totală de plată 23.273,58 lei (20.000 lei împrumut plus 3.273,58 lei costul total); D.A.E. 16,08%, în condițiile respectării graficului.