INFORMAȚII NECESARE

Împrumutul este o formă de finanțare acordată membrilor de către C.A.R., prin intermediul căruia acesta primește o sumă de bani și se obligă să o restituie în rate lunare împreună cu dobânda, într-un termen prestabilit.

Împrumutul poate fi solicitat de către membrii C.A.R. Unirea Hunedoara cu capacitate de rambursare care poate fi dovedită prin acte.

Pentru sumele care depășesc fondul social, se solicită garanții personale (coplătitor și/sau giranți) care își asumă responsabilitatea de a plăti în caz de nerespectarea graficului de rambursare de către împrumutat; aceștia vor trebui să prezinte o documentație ce susține propria capacitate de rambursare ca și în cazul titularului contractului de împrumut.

Acordarea unui împrumut poate fi refuzată în situația în care capacitatea de rambursare este insuficientă și alături de alte angajamente ar depăși 40% din venit, solicitantul are deja alte împrumuturi în derulare, are în istoric împrumuturi întârziate, este girant la împrumuturi restante sau care fac obiectul unor dosare execuționale.

Rata dobânzii reprezintă costul creditului. C.A.R. practică dobândă fixă, aceeași pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut și este calculată zilnic la soldul împrumutului. Împrumutul și dobânzile trebuie restituite în suma și la scadența prevăzute în graficul de rambursare. Nu trebuie confundat D.A.E. cu rata dobânzii, deoarece ele joacă roluri diferite. D.A.E. este doar un indicator care se exprimă în formă procentuală și nu este folosit în calculul dobânzii plătite efectiv de către membru.

În caz de nerespectare a obligațiilor de plată asumate prin contractul de împrumut și neplata conform graficului de rambursare, există o serie de consecințe:

  • - se calculează dobândă penalizatoare asupra sumelor restante și care vor fi încasate cu prioritate;
  • - se vor trimite notificări scrise împrumutatului, coplătitorilor și giranților;
  • - se va raporta în centrala de incidente a C.A.R., fapt ce ar putea afecta accesarea altor credite;
  • - se declanșează procedura executării silite pentru recuperarea creanței.

DETALII DEPUNERE SAU TRANSFER

Beneficiar: ASOCIAȚIA C.A.R. UNIREA HUNEDOARA

Hunedoara, str. Avram Iancu nr. 16, bl.2, parter

Cod Fiscal: 13710603

La explicații transfer sau depunere se va specifica numele complet al membrului C.A.R. pentru care se face plata și CNP.