Extras din statutul CAR Unirea Hunedoara

Art. 14 Încetarea calităţii de membru

(1) Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă. Cererea trebuie analizată de Consiliul director şi decizia acestuia va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii.

(2) Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:

  • a) producerea de prejudicii morale sau materiale casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului;
  • b) nerespectarea hotărârilor adunării generale;
  • c) nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc;
  • d) nedepunerea contribuției lunare la fondul social propriu pe o perioadă stabilită de adunarea generală sau consiliul director.

Hotărârea privind încetarea calităţii de membru (de drept sau prin excludere) se ia de consiliul director.