Extras din statutul CAR Unirea Hunedoara

Art. 5 (1) Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc îl constituie atragerea de fonduri sociale, numai de la membrii săi, acordarea de împrumuturi, după cum urmează:

  • - împrumuturi pentru nevoi personale și îmbunătățirea condițiilor de viață;
  • - împrumuturi de microfinanțare în scopul dezvoltării unor afaceri generatoare de bunăstare, cu efecte directe în eliminarea excluziunii sociale;
  • - variantele de împrumut detaliate, condițiile și modul de acordare, justificarea modului de utilizare și de restituire sunt prevăzute în Normele Interne de Creditare;
  • - împrumuturile se acordă cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor de funcţionare şi constituirea rezervelor statutare. Dobânda aferentă bonificării fondului social al membrilor se calculează lunar la nivelul prevăzut în bugetul anual de venituri și cheltuieli, urmând ca regularizarea anuală să se efectueze la finele exercițiului financiar.