Certificarea Comisiei Europene pentru conformarea cu Codul European de Microcreditare

Din dorința de a ne confirma profesionalismul și dintr-o permanentă preocupare de a ne îmbunătății managementul, atât în ceea ce privește performanțele economico-financiare cât și relația cu membri CAR, prin respectarea unor standarde înalte, CAR Unirea Hunedoara în 2017 a început demersurile pentru aderarea la Codul European de bune practici în microcreditare. În noiembrie 2018 am avut prima evaluare din partea MicroFinanza Rating din Italia – evaluator independent. În urma asistenței tehnice din partea Comisiei Europene prin Frankfurt School of Finance & Management, prin programul EaSI, în martie 2019 am avut evaluarea finală în vederea obținerii Certificatului European de bune practici în microfinanțare.

Vă informăm cu satisfacție faptul că în data de 19 iunie 2019 CAR Unirea Hunedoara a obținut Diploma de certificare din partea Comisiei Europene pentru conformarea cu Codul European de bună conduită pentru acordarea de microcredite.

Certificarea europeană obținută de către CAR Unirea Hunedoara atestă nivelul european de performanță și bune practici în desfășurarea activităților de microcreditare destinate finanțării activităților generatoare de venit.

Astfel, ne-am alăturat celorlalte cinci case membre ale Uniunii Teritoriale Regiunea Vest care au fost certificate pe COD în 2017.

Diploma de conformitate cu Codul European