VREI SĂ DEVII MEMBRU

Membri ai C.A.R. Unirea Hunedoara pot fi salariaţi, pensionari, persoane fizice care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase, persoane fizice majore, precum și minori posesori ai capacității de exercițiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calității de salariat și aflați în alte condiții prevăzute de lege.

Înscriem minori, la solicitarea părinților, bunicilor ori a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenței la o instituție cu profil social și nepatrimonial.

  • -completează cererea de înscriere,
  • -atașează o copie a cărții de identitate,
  • -operatorul ghișeu va opera în programul informatic datele dvs. personale și va efectua activarea dvs. ca membru C.A.R. după achitarea taxei de înscriere de 15 lei,
  • -se poate depune la fondul social lunar sume între 5 lei și 500 lei,
  • -contribuția lunară pentru acțiuni sociale este suma fixă de 2 lei.