Imprumut ECO-Unirea

Împrumutul ECO-Unirea Condiții de acordare Observații
Solicitant Membru C.A.R. Unirea Hunedoara Vechime minimă 3 luni
Valoarea împrumutului Suma maxima – 50.000 lei În funcție de capacitatea de rambursare a membrului, de vechimea membrului și de posibilitățile financiare ale casei
Destinația împrumutului: panouri fotovoltaice, reabilitare termică a locuinței, achiziționarea de autovehicule electrice și hibrid Factura proforma
Durata de rambursare Până la 60 de luni În funcție de mărimea creditului
Perioada de grație Nu se acordă
Rambursarea Conform graficului de rambursare, anexă la contract Lunar, la data stabilită
Dobânda anuală 13% În procent fix, se calculează prin metoda anuități și se aplică la soldul împrumutului
Comision de analiză Nu se percepe comision de analiză
Comision de rambursare anticipată Nu se percepe comision de achitare anticipată
Dobândă penalizatoare 25% Se calculează asupra soldului restant al împrumutului
D.A.E. 13,80% În funcție de numărul de rate se calculează în contractul de împrumut
Venitul solicitantului Suma de plată nu va depăși 1/3 din venitul net al solicitantului Se va calcula capacitatea de rambursare a solicitantului, ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri și a coplătitorului, unde e cazul
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților

Exemplu informativ:

Dacă dorești să împrumuți 10.000 lei, pe care îi rambursezi în 24 luni, vei plăti o rată lunară de 475,42 lei. Costul total al împrumutului fiind de 1.410,02 lei; Valoarea totală de plată 11.410,02 lei (20.000 lei împrumut plus 1.410,02 lei costul total); D.A.E. 13,80 %, în condițiile respectării graficului de rambursare.