Imprumut promotional

Împrumutul PROMOȚIONALCondiții de acordareObservații
Solicitant Membru C.A.R. Unirea Hunedoara Vechime minimă 1 lună
Valoarea împrumutului Suma minimă: 1.000 lei
Suma maximă: 3.000 lei
În funcție de capacitatea de rambursare a membrului
Durata de rambursare Între 1 și 12 de luni În funcție de venitul membrului
Perioada de grație Nu se acordă
Rambursarea Conform graficului de rambursare, anexă la contract Lunar, la data stabilită
Dobânda anuală 11% În procent fix, se calculează prin metoda anuități și se aplică la soldul împrumutului
Comision de analiză Nu se percepe comision de analiză
Comision de rambursare anticipată Nu se percepe comision de achitare anticipată
Dobândă penalizatoare 18% Se calculează asupra soldului restant al împrumutului
D.A.E. 11,57% În funcție de numărul de rate se calculează în contractul de împrumut
Venitul solicitantului Suma de plată nu va depăși 1/3 din venitul net al solicitantului Se va calcula capacitatea de rambursare a solicitantului, ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri și a coplătitorului, unde e cazul
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților

Exemplu informativ:

Dacă dorești să împrumuți 3.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 265,14 lei. Costul total al împrumutului fiind de 181,75 lei; Valoarea totală de plată 3.181,75 lei (3.000 lei împrumut plus 181,75 lei costul total); D.A.E. 11,57%, în condițiile respectării graficului de rambursare

Observații: Membrul împrumutat are la dispoziție un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de credit, fără a invoca motive; acest termen începe să curgă de la data ridicării împrumutului de către acesta. În caz de retragere, membrul are obligația de a notifica C.A.R. Unirea Hunedoara și de a-i plăti împrumutul plus dobânda aferentă zilei rambursării și nu conform graficului de rambursare. Nu se percepe comision.