Încetarea calității de membru

Extras din statutul CAR Unirea Hunedoara

Art. 14 Încetarea calităţii de membru

(1) Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă. Cererea trebuie analizată de Consiliul director şi decizia acestuia va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii. Un membru al casei de ajutor reciproc nu poate solicita retragerea decât după ce şi-a achitat ratele, dobânzile si alte datorii aferente împrumutului accesat, în conformitate cu graficul de restituire. Un membru nu poate solicita retragerea nici în cazul în care este girant pentru un împrumut aflat în curs de restituire, accesat de un alt membru. Se va putea retrage numai în cazul în care va propune în locul său un alt girant acceptat de C.A.R., în aceleași condiții.

În cazul cererilor de retragere formulate de membri care nu au un împrumut în derulare, nu au garantat unele împrumuturi și nu au alte obligaţii faţă de C.A.R. Unirea Hunedoara, retragerea va fi aprobată în prima şedinţă a Consiliului director, iar fondul social i se restituie acestuia în baza unei programări, în termen de cel mult 12 luni de la data formulării cererii.

(2) Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:

  • a) producerea de daune casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului;
  • b) nerespectarea hotărârilor conferinţei;
  • c) nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc;
  • d) nedepunerea părţii sociale la fondul social propriu pe o perioadă stabilită de conferinţă sau consiliul director.

Hotărârea privind încetarea calităţii de membru se ia de consiliul director.