Înscrierea membrilor

Extras din statutul CAR Unirea Hunedoara

Art. 13 Calitatea de membri. Înscrierea membrilor

  • (1) Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase. Pot solicita calitatea de membru și persoanele care fac dovada obținerii unor venituri legale cu caracter permanent, cum ar fii: pensiile de urmaș obținute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizații, burse, alocații și venituri cu caracter legal.
  • (4) Membrii care se pensionează pot activa, pe timp nelimitat, ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.
  • (5) Pensionarii care realizează venituri de natură salarială sau obținute în urma desfășurării unor activități generatoare de valoare adăugată, pot deveni membri ai C.A.R.
  • (6) Şomerii pot deveni membri ai C.A.R. dacă fac dovada realizării de venituri asimilate celor prevăzute la art.13.1, iar cei care au calitatea de membri şi devin şomeri, pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.
  • (7) Calitatea de membru se obţine după achitarea aportului iniţial şi constituirea fondului social în limitele stabilite de adunarea generală a membrilor.