TIPURI DE ÎMPRUMUTURI

ÎMPRUMUTURI TRADIȚIONALE (clasice/de tip A) se acordă membrilor C.A.R. care au o vechime minimă de 3 luni.

Împrumutul tradiţional se poate acorda de 3 - 5 ori fondul social al membrului C.A.R., în funcţie de posibilităţile de rambursare ale membrului, de vechimea acestuia în cadrul C.A.R. sau de posibilităţile financiare ale casei. Pentru aceste împrumuturi se solicită giranţi. Dobânda: 11%.

Împrumutul tradiţional acordat în limita fondului social, minus dobânzile pe 3 luni, nu necesită giranţi.

Exemplu – împrumut tradițional la o sumă împrumutată de 10.000 lei, cu rambursare în 48 de rate lunare, rata medie lunară este de 286 lei, suma totală calculată a dobânzii este 3.718 lei, totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 13.718 lei.


ÎMPRUMUTURI DIVERSIFICATE se acordă membrilor nou înscrişi sau celor care au un împrumut în derulare şi sunt bun platnici. Împrumutul este acordat membrilor care au acumulat fond social în cuantum mic, sau care au mai puţin de 3 luni de la data înscrierii, suma maximă este de 10.000 lei, perioada de rambursare de maxim 60 luni, dobânda 15%.

Cuantumul împrumutului nu depinde de mărimea fondului social, dar depinde de posibilitatea de rambursare (rata nu poate depăşi 1/3 din venitul net) a membrului C.A.R.


ÎMPRUMUTUL DIVERSIFICAT “SĂ NE CUNOAȘTEM“ este primul împrumut care poate fi accesat de către un membru nou înscris.>/p>

Este împrumut ocazional (B, diversificat) şi se acordă membrilor noi înscrişi, în sumă maximă de 10.000 lei, în funcție de venituri; termenul de rambursare: maxim 60 luni, în funcţie de capacitatea financiară a membrului. Este destinat membrilor noi, care nu au fond social acumulat (trebuie sa aibă minim 100 lei la fondul social) şi doresc un împrumut urgent, se solicită giranți, dobânda 15%.

Exemplu – împrumut diversificat (opțional/de tip B) la o sumă împrumutată de 5.000 lei, cu rambursare în 24 de rate lunare, rata medie lunară este de 258,50 lei, suma totală calculată a dobânzii este 1.146 lei, totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 6.146 lei.


ÎMPRUMUTUL “ANIVERSAR“ se acordă membrilor C.A.R. în luna în care aniversează ziua de naştere, este un împrumut de tip diversificat, nu necesită vechime în C.A.R. sau existența unui fond social considerabil.

Împrumutul se acordă numai în luna în care membrul aniversează ziua de naștere, chiar și în cazul în care solicitantul mai are împrumuturi în derulare, cu condiția ca acesta să nu aibă restanțe în achitarea obligațiilor către C.A.R.; garanții: fond social sau/și giranți.

Avantaje: dobânda 9%; termenul de acordare – între o lună și 12 luni; suma maximă – se calculează în funcție de cuantumul veniturilor nete dovedite cu acte, ca recomandare de 4 ori venitul net (1/3x12x venitul net).


ÎMPRUMUTUL DE CONCEDIU, se acordă o dată pe an la solicitarea membrului, nu este condiţionat de valoarea fondului social, cu condiția ca membrul să nu fii avut probleme în achitarea obligațiilor către C.A.R.; se prezintă acte din care să rezulte ca se va efectua concediul; valoarea împrumutului: 1.000 - 10.000 lei; nivelul dobânzii: 9% perioada de rambursare: 1- 12 luni; garanţii: fond social și/sau giranți.


ÎMPRUMUTUL “NOUL AN ȘCOLAR/UNIVERSITAR“, se acordă o dată pe an in perioada august- septembrie; membrii vor ca face dovada că au copii sau/și nepoți preșcolari/elevi/studenți; nu este condiţionat de valoarea fondului social; valoarea împrumutului: 500 - 2.000 lei, nivelul dobânzii: 10% perioada de rambursare: 1- 3 luni garanţii: fondul social sau girant.


ÎMPRUMUTUL “UTILE ÎN GOSPODĂRIE“, este destinat în special micilor producători și fermieri, scopul acestuia fiind achiziţionarea uneltelor de mici dimensiuni pentru agricultură, a semințelor pentru plantare, a animalelor, etc.; se acordă o dată pe an la solicitarea membrului, nu este condiţionat de valoarea fondului social; valoarea împrumutului: 500 - 10.000 lei; nivelul dobânzii: 10%; perioada de rambursare: maxim 36 luni; garanții: fond social și/sau giranți.


ÎMPRUMUTUL DE CAPITALIZAREeste un împrumut ocazional (B/diversificat) şi se acordă o dată pe an, în sumă de maxim 2000 lei, cu termen de rambursare de minim 1 săptămână şi maxim de 4 săptămâni.

Este destinat membrilor noi, care nu au fond social sau celor care doresc să mărească fondul social, sau membrilor care doresc un împrumut tradiţional mai mare şi fondul social nu le permite.

Acordul lui nu presupune vreo plată în numerar, valoarea împrumutului debitează contul de împrumuturi şi creditează contul de fond social, nivelul dobânzii 25%.

Poate fi acordat şi dacă membrul are în derulare alte împrumuturi. Va fii însoţit de dosarul de împrumut tradiţional, pe care urmează să-l contracteze membrul. În momentul în care se face plata împrumutului tradiţional, se va reţine împrumutul de capitalizare și dobânzile aferente acestuia.


ÎMPRUMUTUL FĂRĂ GIRANȚI este un împrumut tradițional, destinat membrilor care nu prezintă giranți, au minim 6 luni vechime în C.A.R., au minim 1 an vechime la locul de muncă actual, prezintă cupon pensie/adeverință de venit și raport salariat din Revisal, prezintă o factură achitată de utilități – gaz, electricitate (cea mai mare ca valoare).

Valoarea maximă a împrumutului este de 10.000 lei, fondul social al membrului solicitant trebuie să fie minim ¼ din valoarea împrumutului, se poate rambursa în maxim 60 luni, rata lunară nu poate să fie mai mare de 1/3 din venitul net al solicitantului, nivelul dobânzii: 14%.

Se poate acorda și membrilor C.A.R. care nu se încadrează cu venitul dacă prezintă coplătitor. Prioritate în acordarea acestui tip de împrumut vor avea membrii C.A.R. cu o vechime mare și istoric bun în relația cu C.A.R.


ÎMPRUMUTUL SPECIAL

se acordă membrilor care au o vechime de peste 10 (zece) ani, cu istoric bun: au plătit fondul social lunar, nu au avut întârzieri la împrumuturile anterioare. Se acordă în cuantum de maxim 5 ori fondul social, nivelul dobânzii: 10%, perioada de rambursare: 1 – 60 luni; garanții: fondul social sau giranți.


Observații: Membrul împrumutat are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de credit, fără a invoca motive; acest termen începe să curgă de la data ridicării împrumutului de către acesta. În caz de retragere, membrul are obligaţia de a notifica C.A.R. Unirea Hunedoara I.F.N. şi de a-i plăti împrumutul şi dobânda aferentă la ziua rambursării și nu conform graficului de rambursare. Nu se percepe comision.